BONY TURYSTYCZNE do sierpnia 2022 r.

Podjęto decyzję o przedłużeniu bonów turystycznych to końca sierpnia 2022 r. Pierwotnie ich ważność wygasała w marcu przyszłego roku.