Konferencja - Nowoczesne Technologie w Turystyce 27.09

Zapraszamy na kolejną konferencję. Sobota 25.09 - dla kadr pedagogicznych (mogą zgłaszać się również osoby z kadr turystycznych). Szkolenie będzie przeprowadzone na nowym oprogramowaniu EDUTRAVEL. W poniedziałek 27.09 - ogólnopolska konferencja - przedstawiciele branży turystyczne i technologicznej będą dyskutowali o technologicznej przyszłości turystyki ( min. rozszerzona rzeczywistość, cyberbezpieczeństwo, automatyzacja procesów) #WSG #ACTIV #EDUTRAVELER #PolskiInstytutTurystyki #PoznajPolske https://www.facebook.com/events/181194700755556?ref=newsfeed