POZNAJ POLSKĘ - KOLEGIATA ŚW. PIOTRA I PAWŁA ORAZ NARODZENIA NAJŚWIETSZEJ MARII PANNY W KRUSZWICY

Romańska kolegiata św. Piotra i Pawła oraz Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kruszwicy, znajdująca się na liście programu POZNAJ POLSKĘ , powstała w 1120 roku, położone na wschodnim brzegu jeziora Gopło. Świątynia była kilkakrotnie przebudowywana, dopiero w XX wieku powróciła do swojego romańskiego charakteru.

Trójnawowa bazylika z transeptem, zbudowana została z ciosów granitowych i piaskowca. Początkowo miała trzy absydy, ale po zakończeniu budowy do prezbiterium dobudowane zostały kolejne dwie.

W pierwotnej wersji świątynia miała dwie wieże od strony zachodniej, w XVI w. zostały one obniżone i w ich miejsce powstała obecna, gotycka- kryta hełmem z XIX w.

Wewnątrz zachowało się wiele romańskich elementów, m.in. kilka portali, tympanon wypełniony równoramiennym krzyżem, sklepienia krucht wieżowych, fragmenty polichromii o motywach geometrycznych, dwie chrzcielnice z XI i XII w.

Decyzją papieża Pawła VI kolegiata została podniesiona do godności bazyliki mniejszej . Z kolegiatą wiąże się legenda o tym, jak diabeł przeszkadzał w jej budowie.

Zdjęcia : szlakpiastowski.pl