POZNAJ POLSKĘ - MUZEUM ARCHEOLOGICZNE ŚRODKOWEGO NADODRZA W ZIELONEJ GÓRZE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY

Siedzibą Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza jest wzniesiony w Świdnicy w 1602 roku dwór w stylu renesansowym. Pierwszymi właścicielami i budowniczymi dworu byli członkowie rodu Kietliczów, których płyty nagrobne znajdują się w Kościele pod wezwaniem św. Marcina. Wnętrze dworu jest charakterystyczne dla pałaców renesansowych.

W odrestaurowanych w latach siedemdziesiątych wnętrzach zachowało się wiele oryginalnych renesansowych elementów architektonicznych; portale profilowane stropy z polichromią, kominek. Terenem działania muzeum jest obszar Środkowego Nadodrza. Placówka jest ośrodkiem naukowo – badawczym i edukacyjnym. Ekspozycja archeologiczna obejmuje pradzieje i historię regionu do czasów nowożytnych. Prezentowane zabytki archeologiczne pochodzą z własnych badań wykopaliskowych Muzeum. Obecnie w muzeum eksponowane są cztery wystawy stałe. Pierwsza z nich edukacyjna, poświęcona jest łowcom i rolnikom epoki kamienia na środkowym Nadodrzu. Druga prezentuje kulturę łużycką ze szczególnym uwzględnieniem zabytków pochodzących z badanego od ponad 20 lat grodziska w Wicinie.

Trzecia ekspozycja przedstawia osadnictwo na przełomie er, a czwarta materiały związane z obroną zachodniej granicy państwa piastowskiego oraz osadnictwem wczesnośredniowiecznym.

Muzeum prowadzi również szeroką działalność edukacyjną i oświatową. Dzięki lekcjom muzealnym z zakresu archeologii możliwy jest bezpośredni kontakt młodzieży z przeszłością i prehistorią regionu środkowego Nadodrza.


Zdjęcie : odtur.pl