Spotkanie z komisją edukacji w Urzędzie Miejskim w Bydgoszczy

Prezes Polskiego Instytutu Turystyki Przemysław Zbytek był zaproszony na komisję edukacji w urzędzie miejskim w Bydgoszczy. Poruszono między innymi problem braku współpracy między instytucjami samorządowymi a branżą turystyczną. Prezes PInT zaproponował pewne działania, które pozwolą z jednej strony na wzmocnienie turystyki miasta z drugiej stworzą mocne podstawy do wspólnej współpracy i rozwoju na poziomie mezoekonomii. Pomysł został przyjęty jednogłośnie. O szczegółach propozycji będzie między innymi mówił podczas piątkowego webinaru - Turystyka szkolna.