UE - Nowa Strategia dla Turystyki

Parlament Europejski przyjął nową strategię dla turystyki. Jej główne założenia to:
- unijne kryteria czystości i podróżowania po Europie
- uznawanie wspólnego świadectwa szczepień
- unijny certyfikat higieny
- apel by utworzyć Europejską Agencję Turystyczną
- rozszerzenie dostępności małych przedsiębiorstw turystycznych do środków unijnych

Wszystkie te działania mają na celu jak najszybszy powrót do turystyki poprzez budowania zaufania klientów.