Wsparcie na spłatę leasingu - autokary w mikro przedsiębiorstwach

PROGRAM WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA AUTOBUSOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH Z PRZEZNACZENIEM NA SPŁATĘ RAT LEASINGOWYCH

 • dotyczy wszystkich umów, na podstawie których oddaje się pojazd do korzystania za wynagrodzeniem
 • dla przedsiębiorców sektora autobusowych przewozów pasażerskich, z wiodącym
  PKD 49.31.Z lub PKD 49.39.Z (pozytywna EBITDA i wynik finansowy netto za 2019 rok)
 • pożyczka udzielana w PLN bez względu na walutę finansowanej umowy
 • brak ograniczeń przystąpienia do programu tj. wieku pojazdu, rodzaju prowadzonej działalności,
  statusu (wielkości) przedsiębiorstwa
 • okres przelewania transz pożyczki do 12 m-cy
 • kwota pożyczki ustalana indywidualnie
 • okres spłaty pożyczki (raty równe) ustalany indywidualnie z przedsiębiorcą (umowa leasingu
  będzie obowiązywała co najmniej przez okres równy okresowi spłaty pożyczki – wydłużenie
  okresu trwania umowy leasingu)
 • oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku i udzielenie pożyczki
 • zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC.
 • brak ograniczeń co do wieku pojazdu
Wniosek i opis jak go złożyć na stronie   https://www.arp-tarcza.pl (arp-tarcza.pl)

źródło : https://www.arp-tarcza.pl (arp-tarcza.pl)